Current Location: Home - Contact us
 
 Zhejiang Rongzhong Technology Co. , Ltd.
 Add:No. 333, Haidong Road, Lihai town, Binhai new town, Shaoxing,Zhejiang Province,P.R.China
 Tel:Mr. Jin 15158233665  Office 0575-82392003
 Fax:0575-87607767